OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna

2020-01-27 1147
Art. czytany: 2490 razy

Wójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy ŁącznaWójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na :


„Realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku poprzez organizację zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”.


W postępowaniu konkursowym ustalono:

- w konkursie na realizację w/w zadania publicznego :


(ofert szt.1): Uczniowsko - Ludowy Klub Sportowy Łączna ( 38,00 pkt)


Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna podpisze z Uczniowsko- Ludowym Klubem Sportowym Łączna przyznając dotację w wysokości 35 tys. zł.


Romuald Kowaliński

/-/ Wójt Gminy Łączna


Łączna, dn. 24 stycznia 2020r.