Uchwała Nr 3159/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2019 roku

2020-02-10 1155
Art. czytany: 1169 razy

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2020 rok

Teść uchwały w załączniku.