Konsultacje społeczne sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2019/2020.

2020-02-28 1430
Art. czytany: 1568 razy

Wójt Gminy Łączna przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Łączna w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2019/2020.

Treść konsultacji w załączniku.