Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

2020-03-09 1257
Art. czytany: 2573 razy

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Treść sprawozdania w załączniku.