Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

2020-03-09 1258
Art. czytany: 2515 razy

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Treść sprawozdania w załączniku.