Uchwala Nr 59/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2020 roku

2020-05-29 0936
Art. czytany: 2669 razy

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2019 rok

Treść w załączniku.