Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2019r.

2020-06-17 1213
Art. czytany: 2753 razy

Przewodnicząca Rady Gminy Łączna informuje, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) podczas obrad sesji Rady Gminy Łączna przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o stanie Gminy Łączna.
Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej, Kamionki 63;
początek obrad godz. 12,00.
W debacie udział biorą Radni jak również głos mogą zabrać mieszkańcy Gminy Łączna. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Łączna pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy Łączna.
Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r., tj. w dzień poprzedzający sesję, podczas której ma odbyć się debata nad Raportem.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy – pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu. Wzór zgłoszenia w załączeniu.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713).
Informacja powyższa wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca Gminy Łączna do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Łączna została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy http://www.uglaczna.bip.doc.pl/ gdzie dostępny jest również Raport o stanie Gminy Łączna.