Uchwała Nr 39/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2020 roku

2020-09-09 1347
Art. czytany: 756 razy

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łączna

Treść Uchwały w załączniku.