Projekt Uchwała Nr.......... Rady GminyŁączna z dnia............

2020-12-23 1059
Art. czytany: 779 razy

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2021-2030

Treść Projektu Uchwały w załączniku.