OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna

2021-02-05 1232
Art. czytany: 1154 razy

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na : „Realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łączna

Wójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na :

„Realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku poprzez organizację zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”.


W postępowaniu konkursowym ustalono:

- liczba złożonych ofert : 2

Stowarzyszenie FC Łączna (oferta nr 1)

Uczniowsko - Ludowy Klub Sportowy Łączna (oferta nr 2)

- oferty ważne : 1 ( ULKS Łączna – 40,67 pkt )

- oferty odrzucone : 1 (Stowarzyszenie FC Łączna)


Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna podpisze z Uczniowsko- Ludowym Klubem Sportowym Łączna przyznając dotację w wysokości 40 tys. zł.Romuald Kowaliński

/-/ Wójt Gminy ŁącznaŁączna, dn. 3 lutego 2021r.