Uchwała Nr 51 /2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2021 roku

2021-04-19 0948
Art. czytany: 603 razy

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2020 rok

Treść Uchwały w załączniku.