Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

2021-09-20 1541
Art. czytany: 162 razy


Czerwona Górka, dnia 20.09.2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej p.z.p. na dostawy pn.
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łącznej”

Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) informuje, że na realizację niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć: 824 100,00 PLN
Wójt Gminy Łączna
Romuald Kowaliński