Informacja z otwarcia ofert postępowania na: „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”

2021-09-20 1541
Art. czytany: 178 razy

Czerwona Górka, dnia 20.09.2021.


Informacja z otwarcia ofert postępowania na:

„Zakup średniego samochodu strażackiego
wraz z wyposażeniem
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej”

Zamawiający, Gmina Łączna, Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna, działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto
1 MOTO-TRUCK Sp. z o.o. 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 270 797 040,00 PLN
2 Technologia Pożarnicza Mirosław Stolarczyk, 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268 A 836 400,00 PLN

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 226 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), z przedmiotowego postępowania odrzucono następującą ofertę:

1 DRAGON S.C, ul. Kazdębie 121, 42-530 Dabrowa Górnicza