WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM

2022-06-30 0834
Art. czytany: 239 razy

na sprzedaż :Nieruchomości gruntowej niezabudowanej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1409),

Wójt Gminy Łączna

informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej, Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna odbędzie się :

o godzinie 10°° pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż :Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 23/3 o powierzchni 1.4424 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Gózd, stanowiącej własność Gminy Łączna na podstawie KI1R/00013363/8

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 42 300,00 zł.
Wymagane wadium 2 115,00 zł.

Nieruchomość o nr ewid. 23/3 o powierzchni 1.4424 ha: zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – powierzchnia zwolniona z podatku Vat.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu – www.laczna.pl, Biuletynie Informacji Publicznej http://www.uglaczna.bip.doc.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy. Wyciąg z ogłoszenia został zamieszczony w Gazecie Tygodnik Skarżyski.
Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łączna, Czerwona Górka 1B,
26-140 Łączna, pokój Nr 12 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 730 – 1600 ; wtorek – czwartek 730 – 1530 ; piątek 730 – 1500 lub telefonicznie pod numerem (041) 25 48 973.