Przetarg na wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej

2005-06-28 0855
Art. czytany: 5800 razy

Łączna 2005.06.27


Znak : I - 22260 – 1/2/- 05
Gmina Łączna ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gózd, Łączna, Osełków .

Materiały do przetargu można uzyskać za odpłatnością w wysokości 18 złotych brutto w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej budynek nr 1 pokój nr 4 w godzinach od 7.30 do 15.00

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej Kamionki 60 do dnia 28.07.2005 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu w dniu 28.07.2005 r o godz.10.30
Pożądany termin wykonania zamówienia – 30.11.2005 r.

Złożone oferty oceniane będą wg. następujących kryteriów :
a) cena - 100 %