Przetarg na dowóz dzieci

2005-07-26 0922
Art. czytany: 5011 razy

Przetarg

Gmina Łączna
ogłasza
przetarg nieograniczony na dowóz dzieci z terenu Gminy Łączna
do Gimnazjum w Zaleziance w roku szkolnym 2005/2006


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej.
Przewiduje się jedno kryterium oceny: cena – 100 pkt
Wartość ceny oferenta odnoszona jest do najniższej ceny zaoferowanej przez oferentów.
Pozostałe oferty otrzymują ocenę niższą – proporcjonalnie do podanej ceny.
W warunkach przetargu nie przewiduje się wadium – termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Opis warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej w godz. 8.00-15.00 (fax: 041 2548 977).
Oferty należy składać do dnia 8 sierpnia 2005r. do godz. 12.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2005r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej.
Łączna, dn. 21 lipiec 2005r.