Rozstrzygnięcie przetargu w m. Gózd III etap

2005-11-30 0816
Art. czytany: 4835 razy

Rozstrzygnięcie przetargu w m. Gózd III etap

Urząd Gminy w Łącznej uprzejmie informuje , że dnia 15 listopada 2005 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łącznej odbył się przetarg na wykonanie :
sieci wodociągowej w m. Gózd III etap / spięcie wodociągu Gózd z wodociągiem Występa/ .
W rozstrzygnięciu na wykonawcę robót wybrana została Firma :
Konsorcjum BAKAMA Budownictwo sp. z o.o.
25 – 672 Kielce ul. Zakładowa 4
za sumę 35.951,36 zł brutto
słownie : trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden zł 36/100 brutto