Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej

2006-10-16 1325
Art. czytany: 6951 razy

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ z dnia 26 października 2006r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łączna
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
Na podstawie art.109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159,poz. 1547, Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Łącznej podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.