Zawiadomienie o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej

2006-10-23 1152
Art. czytany: 6801 razy

Zawiadomienie o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej

Zawiadamiam, że zastał(a) Pan (Pani) powołany(a) w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ... w msc. ....................... z siedzibą w........................................ w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
Jednocześnie informuję, że pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej odbędzie się w dn. 26 pażdziernika (czwartek) w świetlicy OSP (w budynku Urzędu Gminy w Łącznej)
o godz. 14.00. - OKW Nr 1 w Goździe
- OKW Nr 2 w Klonowie
- OKW Nr 3 w Łącznej
– o godz. 14.30. - OKW Nr 4 w Zaleziance
- OKW Nr 5 w Zagórzu
- OKW Nr 6 w Kamionkach
Zgodnie z §12 pkt 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
4 września 2006r w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (Monitor Polski Nr 61, poz. 641) w razie nieobecności członka komisji wyborczej na pierwszy posiedzeniu i nie wyjaśnienia w ciągu 2 dni przyczyn nieobecności, może nastąpić zmiana w składach komisji wyborczych.