UCHWAŁA Nr 4/2006 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 26 października 2006 r.

2006-11-03 1343
Art. czytany: 6671 razy

UCHWAŁA Nr 4/2006 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 26 października 2006 r.

UCHWAŁA Nr 4/2006
Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji nr 4 w Zaleziance

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust.6 w związku z art.19 ust.6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województwa (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz.1055 z późn.zm) uchwala się, co następuje:

§ 1
Gminna Komisja Wyborcza w Łącznej stwierdza wygaśniecie członkostwa p. Małgorzaty Ireny Moskal zam. Występa, gm. Łączna w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Zaleziance w wyborach do rad gmin, rad powiatu i sejmików województwa zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. ze względu na pokrewieństwo z kandydatem na radnego do rady gminy Łączna kandydującego z tego samego obwodu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej.§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .