Uchwała Nr 6/2006r. dnia 16 listopada 2006r. Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej

2006-11-16 1205
Art. czytany: 6650 razy

Uchwała Nr 6/2006r. dnia 16 listopada 2006r. Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej

Uchwała Nr 6/2006r.
dnia 16 listopada 2006r. Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach wójta gminy Łączna

Na podstawie art.4 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz.U. z 2002r Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Łącznej stwierdza, co następuje:


§ 1

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r. żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na wójta gminy Łączna, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 26 listopada 2006r zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3. Kandydatami na wójta gminy w ponownym głosowaniu są:

1) KOWALIŃSKI Romuald
zgłoszony przez KWW Nasza Gmina Mała Ojczyzna Łączna

2) PIASTA Marzena Maria
zgłoszona przez KWW MARZENY PIASTY

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 6-tej do 20-tej w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 12 listopada 2006r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Łączna.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Łącznej

/-/ Edward Dankowski