Uchwała Nr XX/7/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 lutego 2009 r.

2009-06-16 1424
Art. czytany: 2794 razyUchwała Nr XX/7/2009
Rady Gminy w Łącznej
z dnia 19 lutego 2009 r.


W sprawie: wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprzęt budowlany tj. Koparko - Ładowarkę CAT 432 D.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591z późn. zm. ), uchwala się co następuje:

§ 1

1. Postanawia się doposażyć Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej o 1 sztukę koparko ładowarki CAT 432D o numerze nadwozia CAT 0432DJBLD00987, rok produkcji 2002.
2. Przekazanie Koparko – Ładowarki dla Zakładu Budżetowego nastąpi na podstawie protokołu przekazania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.