UCHWAŁA NR XXVII/21/2009 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 kwietnia 2009r.

2009-06-16 1501
Art. czytany: 2427 razy


UCHWAŁA NR XXVII/21/2009
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie powołania gminnej komisji do spraw referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Łączna od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Łącznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1591), art. 49 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. nr 88, poz. 985, z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2005 r., nr 175, poz. 1457, z 2007 r. nr 112, poz. 766 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:§ 1
Powołuje Gminną Komisję do spraw referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Łączna od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Łącznej w składzie:

1. Dankowski Edward - Występa
2. Kłys Krystyna - Łączna
3. Miernik Alicja - Podzagnańszcze
4. Pałgan Danuta - Czerwona Górka
5. Sztabowski Adam - Zagórze
6. Wawrzeńczyk Małgorzata - Stawik
7. Wrzesień Aneta - Zaskale Ostrów

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.