Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż środka trwałego samochodu Star 29 pożarniczy bez osprzętu pożarniczego

2009-08-06 1006
Art. czytany: 2958 razy

O G Ł O S Z E N I E
o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż środka trwałego
Urząd Gminy Łącza
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż samochodu Star 29 pożarniczy
bez osprzętu pożarniczego:
Star 29 ,model A29p. Producent FSC Starachowice
Nr rejestracyjny KEJ 8774 Rok produkcji 1982, kolor czerwony
Oferty pisemne prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej, do dnia 20 sierpnia 2009r. do godz. 15.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 sierpnia 2009r. o godz. 15.10 w świetlicy Urzędu Gminy w Łącznej .
Samochód stacjonuje w OSP w Łącznej a w dniu 19 sierpnia br. będzie wystawiony do oględzin na parkingu OSP Łączna od godz. 8.00 – 15.00.
Cena wywoławcza wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tys. zł)
Osoba do kontaktu pan Mirosław Kopytek, Tel. 41 2548 961
Odbiór samochodu nastąpi po podpisaniu umowy i dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Gminy Łączna.