Uchwała Nr 26/2008 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2008 roku

2009-08-11 1349
Art. czytany: 3096 razy

Tekst uchwały w załączniku.