Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Łączna z dnia 5 marca 2009r.

2009-08-12 1455
Art. czytany: 2270 razyZarządzenie Nr 4/2009
Wójta Gminy Łączna
z dnia 5 marca 2009r.


w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok.Na podstawie art. 199 ust.1 pkt.1, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104) zarządzam, co następuje§ 1


Przedkłada się Radzie Gminy w Łącznej oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Łączna za 2008 rok stanowiące załączniki od nr 1 do nr 10.§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.