Zarządzenie Nr 27 / 2009 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 lipca 2009r.

2009-08-14 0844
Art. czytany: 2258 razy

Zarządzenie Nr 27 / 2009
Wójta Gminy Łączna
z dnia 30 lipca 2009r.


w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2009 roku.
Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz.2104) zarządzam, co następuje:


§ 1


Przedkłada się Radzie Gminy w Łacznej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Kielcach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna
za I półrocze 2009 roku stanowiącą załączniki od nr 1 do nr 12


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.