Ogłoszenie o wynikach przetargu na „Odnowa miejscowości Kamionki ”.

2009-11-02 1319
Art. czytany: 4111 razy


Łączna 2009.11.02.

O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy w Łącznej uprzejmie informuje , że dnia 14 października 2009 r. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łącznej odbył się przetarg na „Odnowa miejscowości Kamionki”
Komisja przetargowa zakończyła prace w dniu 02.11.2009 r. i wybrała ofertę:
ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH ANDRZEJ MICHALSKI, ul. H. Mali 10, 25-630 Kielce
za cene: 443 549,97 zł
(słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 97/100)