Stawki podatku obowiązujące w 2010r.

2009-12-28 1447
Art. czytany: 3492 razy

Stawki podatku obowiązujące w 2010r.


Podatek od nieruchomości obowiązuje Uchwała Nr 27/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .Podatek od środków transportowych obowiązuje Uchwała Nr 28/XXII/2008 rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .Podatek leśny wynosi 30,04 zł za 1 ha fizyczny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ,wysokość stawek podatku leśnego uzależniony jest od wysokości średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy .

Zgodnie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009r .w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku (M. P.z dnia 20 października 2009r.poz.896 ) średnia cena którą przyjmuje się do obliczenia podatku leśnego na 2010r. wynosi 136,54 za 1 m³.

Sposób obliczenia podatku leśnego:
Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m ³ x 136,54 zł. = 30,04 zł.

Podatek rolny:

1,Grunty gospodarstw rolnych 85,25 zł. od 1 ha przeliczeniowego

2.Pozostałe grunty o charakterze rolnym 170,50 zł. od 1 ha fizycznego


Zgodnie z obowiązującymi przepisami , wysokość stawek podatku rolnego uzależniona jest od wysokości średniej ceny skupu żyta , za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy .

Zgodnie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r .w sprawie. średniej ceny skupu żyta okres za pierwszych trzech kwartałów 2009 roku (M. P.z dnia 19 października 2009r.poz.886 ) średnia cena którą przyjmuje się do obliczenia podatku rolnego na 2010r. wynosi 34,10 za 1 dt (q)


1 Sposób obliczenia podatku rolnego:

.Dla gruntów rolnych .

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta ,obliczoną wg średniej ceny skupu żyta czyli w 2010r.wynosi 85,25 zł.(wyliczone :34,10 za 1dt (q) żyta x 2,5 dt (q) = 85,25 zł.)

2.Dla pozostałych gruntów charakterze rolnym

Podstawę podatku rolnego stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Stawka podatku rolnego od 1 ha gruntów pozostałych o charakterze rolnym stanowi równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta ,obliczoną wg średniej ceny skupu żyta czyli w 2010r.wynosi 170,50 zł.(wyliczone :34,10 za 1dt (q) żyta x 5 dt (q) = 170,50 zł.)