Informacja o zadłużeniu Gminy Łączna

2010-07-19 1009
Art. czytany: 3587 razy

Zadłużenie Gminy Łączna na dzień 30.06.2010 roku zamknęło się kwotą 2 805 600 zł. Na powyższe zadłużenie składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym Suchedniów.
W 2010 roku gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.
W budżecie gminy na II półrocze 2010 roku zaplanowana została kwota na spłatę zobowiązań w wysokości 383.400 zł.