Informacja o zadłużeniu Gminy Łączna na dzień 30.09.2010 roku

2010-11-03 1542
Art. czytany: 3167 razy

Informacja o zadłużeniu Gminy Łączna

Zadłużenie Gminy Łączna na dzień 30.09.2010 roku zamknęło się kwotą 3 002 620,43 zł. Na powyższe zadłużenie składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów .
W 2010 roku gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.
W budżecie gminy na IV kwartał 2010 roku zaplanowana została kwota na spłatę zobowiązań w wysokości 192 629,60 zł.