UCHWAŁA Nr 1/2010 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ z dnia 14 października 2010r.

2010-11-04 0940
Art. czytany: 3299 razy

UCHWAŁA Nr 1/2010
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
z dnia 14 października 2010r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
Na podstawie art. 17 ust 6 , ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych ustalonym uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. (M. P. nr 61 poz. 642) Gminna Komisja Wyborcza w Łącznej uchwala, co następuje:


§ 1
Powołuje się Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej w osobie Pani Joanny Nyga.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej

Joanna Nyga