UCHWAŁA Nr 7/2010 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ z dnia 3 listopada 2010r.

2010-11-04 1038
Art. czytany: 5530 razy

UCHWAŁA Nr 7/2010
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
z dnia 3 listopada 2010r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. 176, poz. 1190), po przeprowadzeniu publicznego losowania Gminna Komisja Wyborcza w Łącznej uchwala, co następuje:§ 1.
Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Łączna w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.
§ 2.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczenia jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej

Joanna NygaZałącznik
do Uchwały Nr 7/2010
Gminnej Komisji Wyborczej
w Łącznej z dnia 3 listopada 2010 r.

W Y K A Z

składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Łączna w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Goździe
z siedzibą w Szkole Podstawowej w GoździeLp.
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
1. Elżbieta Gruba Jęgrzna
2. Agata Nowak Jęgrzna
3. Przemysław Jarek Jęgrzna
4. Karol Salwa Kamionki
5. Agnieszka Wilczyńska Jęgrzna
6. Katarzyna Obarska Łączna
7. Aleksandra Zając Gózd
8. Alicja Sucheńska Klonów
9. Marta Misiorowska ŁącznaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Klonowie
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Klonowie


Lp.
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
1. Henryka Ślusarczyk Osełków
2. Barbara Biela Klonów
3. Leokadia Kłys Klonów
4. Karolina Krajniewska Kamionki
5. Ewa Adamiec Występa
6. Edyta Kozera Zaskale
7. Agnieszka Gruba Kamionki
8. Monika Marcisz Gózd
9. Jadwiga Kołsut - Pawłowicz Klonów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łącznej
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Łącznej


Lp.
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
1. Teresa Zaręba Osełków
2. Jadwiga Molendowska Łączna
3. Barbara Korus Kamionki
4. Karolina Wójcik Podłazie
5. Edyta Fąfara Stawik
6. Marta Miernik Czerwona Górka
7. Edyta Jasińska Łączna
8. Ewa Karpowicz Łączna
9. Halina Dziarmaga Czerwona Górka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zaleziance
z siedzibą w Gimnazjum w Zaleziance


Lp.
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
1. Leszek Salwa Zaskale
2. Paulina Salwa Jęgrzna
3. Małgorzata Biela Klonów
4. Maciej Korus Kamionki
5. Henryka Odrzywolska Występa
6. Agnieszka Stochmal Występa
7. Stanisława Wróbel Jęgrzna
8. Sylwia Fąfara Zalezianka
9. Ewa Dudek ZaleziankaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Zagórzu
z siedzibą w Szkole Podstawowej w ZagórzuLp.
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
1. Anita Czerwińska Kamionki
2. Bogdan Biela Klonów
3. Paweł Fąfara Łączna
4. Piotr Adamiec Występa
5. Marcin Pielas Zagórze
6. Marta Chrzanowska Zaskale
7. Lidia Cieplak Występa
8. Dominika Jabłońska Zagórze
9. Irena Fąfara Występa


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kamionkach
z siedzibą w świetlicy msc. Kamionki 5c.


Lp.
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
1. Maciej Obarski Kamionki
2. Iwona Zimoń Jęgrzna
3. Karolina Kierkuś Klonów
4. Marek Olender Podzagnańszcze
5. Katarzyna Syzdół Podłazie
6. Krystyna Ślusarczyk Łączna
7. Małgorzata Dulęba Kamionki
8. Adam Moskal Czerwona Górka
9. Joanna Paryska Kamionki