OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna

2011-08-22 1513
Art. czytany: 3425 razy

Ogłoszenie nr 253892-2011 z dnia 2011-08-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łączna
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna. Usługi będą realizowane w klasach I-III w następujących szkołach:...
Termin składania ofert: 2011-08-29

Numer ogłoszenia: 253970 - 2011; data zamieszczenia: 22.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 253892 - 2011 data 22.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, fax. 041 2548977.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna, sekretariat.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna, sekretariat.