Zmiana treści załącznika nr 1 z SIWZ dla zadania - Rozbudowa dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle Nr 1516001 i 1516007

2011-09-14 1402
Art. czytany: 3984 razy

Zmiana treści załącznika nr 1 - 'Rozbudowa dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle Nr 1516001 i 1516007'

Zmiana nr 1:

jest:

1. Oferujemy wykonanie całości Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. objętych ogłoszeniem, wymogami Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. i dokumentacji projektowej za cenę:

powinno być:

1. Oferujemy wykonanie całości zadania objętego ogłoszeniem, zgodnie z wymogami i dokumentacją projektową za cenę:

Zmiana nr 2:

jest:

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie: ……………….. 2011r.

powinno być:

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie: ……………….. 2013r.