OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 2 lutego 2012 r.

2012-02-02 1450
Art. czytany: 3927 razy

Ogłoszenie

Wójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w 2012 roku.W postępowaniu konkursowym ustalono:W Konkursie na realizacje zadania publicznego :
„organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”

(ofert szt.1)

– Uczniowsko- Ludowy Klub Sportowy Łączna ( 37,00 pkt)

Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna podpisze z Uczniowsko- Ludowym Klubem Sportowym Łączna.Romuald Kowaliński

Wójt Gminy