Uchwała Nr 1865/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku

2012-07-06 0921
Art. czytany: 2145 razy

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy w Łącznej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019

Tekst w załączniku.