Uchwała Nr 1866/2011 IFSMaduorzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku

2012-07-06 0924
Art. czytany: 2090 razy

sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2012 rok

Tekst w załączniku.