Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania dotyczącego wykonania projektów budowlanych przebudowy dróg gminnych

2012-08-07 0952
Art. czytany: 4437 razy

Znak: T.72.6.2012.C.M. Łączna dn. 30.07.2012 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania dotyczącego:

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania projektów budowlanych przebudowy dróg gminnych:
1. Droga Nr 1516018 Gózd-Jęgrzna- Zajamnie
2. Droga Nr 1516004 Klonów - Budy
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 15 ofert z których:
- jedna z oferta nie spełnia warunki udziału w postępowaniu i podlega wykluczeniu,
- natomiast druga oferta została odrzucona.
Zamawiający dokonał oceny i porównania ważnych ofert wg. kryteriów zawartych w SIWZ.

Wykaz wszystkich ofert oraz ocena i porównanie ofert nie wykluczonych i nie odrzuconych:

Lp. Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia
Zagórze - Zajamnie Punktacja Cena brutto za realizację zamówienia
Klonów - Budy Punktacja
1 Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „PATADRÓG” Tadeusz Pałka, 28-100 Busko Zdrój, Oś. Świerczewskiego 14/11 Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, oferta zostaje wykluczona z postępowania na podstawie art.24 ust. 2 pkt. 4
23 800,00 Bez oceny 22 500,00 Bez oceny
2 Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe
mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec, ul. Orzeszkowej 14. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 27 183,00 100 pkt. 25 840,00 100 pkt.
3 PE-POLSKA Sp. z o.o., 80-236 Gdańsk, al. Grunwaldzka 19/23 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 32 545,80 83 pkt. 31 340,40 82 pkt.

4 Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MZ-Aqua Prim mgr inż. Marian Zapart 25-646 Kielce, ul 1Maja 121/22 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 36 900,00 73 pkt. 34 440,00 75 pkt.5 „DROG-CAD” Projektowanie Dróg, Dominik Morawski, 25-435 Kielce, ul. Orzeszkowej 8/6 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 39 360,00 69 pkt. 30 750,00 84 pkt.


6 P.P.H.U. „MAGSAD” Adam Sadłowski, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Prusa 5, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 39 499,00 68 pkt. 39 499,00 65 pkt.
7 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A, ul. Św. Leonarda18, 25-953 Kielce. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 43 259,10 62 pkt. 41 955,30 61 pkt.
8 Polska Inżynieria Sp. z o. o., 02-002 Warszawa,
Ul. Nowogrodzka 62 B, lok. 19 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 46 740,00 58 pkt. 46 740,00 55 pkt.

9 L- Concept Leszek Karasiński, 43-450 Ustroń, ul. Kościelna 2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 48 462,00 56 pkt. 48 462,00 53 pkt.
10 NEOINWEST Sp. zo.o., 25-323 Kielce, al. Solidarności 34. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 52 275,00 52 pkt. 48 708,00 53 pkt.
11 Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany, 04-491 Warszawa, ul. Giermków 55 lok. 1 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 81 241,50 33 pkt. 72 754,50 35 pkt.


12
Biuro Projektów Budownictwa CHODOR-PROJEKT Sp. z o. o, 25-558 Kielce, ul. Zagnańska 65 Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 102 705,00 26 pkt. 95 940,00 26 pkt.
13 DROP ul. Sandomierska 74 m 57, 25-318 Kielce Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, oferta na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 6 podlega odrzuceniu 129 993,35 Bez oceny 123 854,85 Bez oceny
14 Biuro Projektowe „DROGINF” Sp. zo.o.,25-561Kielce, ul. Witosa 68 B Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 130 933,50 20 pkt. 135 546,00 19 pkt.
15 KLOTOIDA Bajor, Zygmunt Sp. j., 30-693 Kraków, ul. Bochenka 16a. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 208 977,00 13 pkt. 199 998,00 12 pkt.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta firmy „Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe - mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec, ul. Orzeszkowej 14 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
Firma za realizację przedmiotowych zamówień dotyczących wykonania projektów budowlanych przebudowy dróg gminnych zaproponowała następujące ceny:
1. Droga Nr 1516018 Gózd-Jęgrzna- Zajamnie, cena 27.183,00 zł. ( słownie; dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote )
2. Droga Nr 1516004 Klonów – Budy, cena 25.840,00 zł. ( słownie dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych )