Uchwała Nr 1993/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 października 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Łączna

2012-10-22 1144
Art. czytany: 2198 razy

Tekst w załącznikach.