Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO z a okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

2013-04-18 1409
Art. czytany: 2804 razy

Sprawozdanie w załączniku.