Uchwała Nr 82 /2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2012 roku

2013-07-08 1208
Art. czytany: 2994 razy

Tekst w załączniku.