Zmiana zapisów SIWZ: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 220 000,00 PLN dla Gminy Łączna

2013-08-22 0849
Art. czytany: 2874 razy

Było: W części III punkt 5:'Karencja w spłacie I raty kredytu do dnia 01.01.2016 r'

Jest: W części III punkt 5: 'Karencja w spłacie I raty kredytu do dnia 30.03.2016 r'

Było: W części XVI punkt 5:'Okres karencji 01.01.2016 r.'

Jest: W części XVI punkt 5:'Okres karencji 30.03.2016 r.'0