OGŁOSZENIE O ZMIANIE: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15

2013-09-03 1037
Art. czytany: 3158 razy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 354084 - 2013 data 02.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 25 48 960, fax. 41 25 48 977.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.1).
W ogłoszeniu jest: www.laczna.pl/.
W ogłoszeniu powinno być: www.uglaczna.bip.doc.pl.