Wyniki konkursu :na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin ...

2014-02-24 1609
Art. czytany: 3032 razy

Łączna, dn. 18 lutego 2014r.OgłoszenieWójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2014 roku.

W postępowaniu konkursowym ustalono:

- na zorganizowanie półkolonii w Łącznej (ofert szt. 1.) – Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci O/Łączna (37,00 pkt)

- na zorganizowanie półkolonii w Klonowie i w Goździe (ofert szt. 1.) - Centrum
Inicjatyw Lokalnych „Łączna” (37,50 pkt)

Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna
podpisze z:

- Towarzystwem przyjaciół Dzieci O/Łączna
- Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna”.