Uchwała Nr 10 /2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2014 roku

2014-07-09 1318
Art. czytany: 1842 razy

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Łączna na 2014 rok

Uchwała w załączniku.