Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE 0 NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

2014-07-21 0847
Art. czytany: 1899 razy

Sprawozdanie w załączniku.