RB-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do d n ia 30 września roku 2014

2014-12-10 1327
Art. czytany: 1796 razy

Tekst w załączniku.