Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury

2015-04-13 1413
Art. czytany: 3948 razy


Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury Pana (Pani) ......................................................................................................
(nazwisko, imię-imiona)
w okręgu wyborczym - nr .................... w ..........................................
(nazwa Gminy)
na członka Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w powiecie ...............................
(nazwa Powiatu)

Lp. Nazwisko i imię (imiona)
Adres zamieszkania (miejscowość, nazwa ulicy, nr domu i mieszkania) Seria i nr dowodu
osobistego Podpis osoby popierającej
zgłoszenie