Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 81 w Łącznej w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach

2015-05-04 1325
Art. czytany: 4141 razy

Łączna, dnia 30.04.2015
Okręgowa• Komisja Wyborcza Nr 81 w Łącznej w wyborach do Rady Powiatowej
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.
1. Sławomir Litwiński - Przewodniczący
2. Edmund Wykrota - Z-ca Przewodniczącego
3. Jan Zając Sekretarz komisji
4. Danuta Krzciuk - Członek
5. Renata Jasińska - Członek
Informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby
Rolniczej przyjmuje Okręgowa Komisja Wyborcza do dnia 11 maja 2015 roku, do
zakończenia pracy urzędu Gminy w Łącznej ./Sekretariat, pok. Nr 1 budynek Nr
1 ,koordynator Renata Jasińska/.